بسیاری از واگذاری‌ها بر مبنای ارتباطات است/ مالکیت بنگاه‌ نباید واگذار شود

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: معتقدیم در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه‌ها واگذار شود بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، فرشید شکرخدایی گفت: معتقدیم در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه‌ها واگذار شود؛ بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود با شرط این که اشتغال حفظ شود و بهره‌وری افزایش پیدا کند.

وی افزود: سپس اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مولفه‌ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این بنگاه اقتصادی را برعهده دارد، واگذار شود.

او با اشاره به اینکه متاسفانه روند خصوصی‌سازی در کشور متفاوت کشورهای دیگر شکل گرفته، تاکید می‌کند: اگر در پی تحقق خصوصی‌سازی به شکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی را که به بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح کنیم. بسیاری از واگذاری‌هایی هم که طی چند سال گذشته انجام شده بر مبنای ارتباطات بوده است؛ اما وقتی بخش خصوصی به میدان آمده، همه یکباره درباره اهلیت صحبت می‌کنند. بنابراین تا وقتی این نگاه اصلاح نشود، انگیزه‌ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد ماند.