|  |  |  |  | 

events news slider اتاق ایران

جایگاه کسب و کارهای نوین در اتاق بازرگانی

img-responsive
 عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: کسب و کار‌های نوین جایگاهی در اتاق بازرگانی ندارند و این جایگاه باید گسترش یابد.
به گزارش خبرگزاری میزان، فرشید شکرخدایی با بیان اینکه نمی‌توان بدون توجه به مشکلات کسب و کار، مشکلات اقتصادی را حل کرد: گفت: اتاق بازرگانی طی ۱۰ سال گذشته انرژی زیادی را برای اقتصاد کلان صرف کرد و در مقابل تمرکز بر بنگاه اقتصادی بسیار کم بوده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: باید وزن اقتصاد خرد در ادبیات اتاق‌ها بیشتر شود و ۶۰ درصد منابع اتاق بازرگانی به اقتصاد خرد برسد این در حالی است که ساختار به گونه‌ای است که اتاق رهنمون به سمت اقتصاد کلان شده است.

وی با بیان اینکه کسب و کار‌های نوین جایگاهی در اتاق بازرگانی ندارند اظهار کرد: این جایگاه باید گسترش یابد و جایگاه مخصوص برای آن داشته باشد و افرادی در این جایگاه قرار بگیرند که از کسب و کار نوین حمایت کنند.

شکرخدایی ادامه داد: ساختار اتاق برحسب کسب و کار سنتی چیده شده است و اثری از کسب وکار‌های نوین در آن مشاهده نمی‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چالش اصلی عدم توسعه نیافتگی اقتصاد به دلیل کمبود شفافیت است، خاطرنشان کرد: چالش توسعه شفافیت باید از اتاق شروع شود و علی رغم کار‌های خوبی که صورت گرفته باید گام‌های بیشتری در این مسیر برداشته شود.

%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7

ABOUT THE AUTHOR