|  |  |  |  | 

events news slider اتاق ایران

خصوصی‌ها در پشت سد بتنی خصولتی‌ها هستند

img-responsive

فرشید شکرخدایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دیوار بلند تعرفه‌ها عملا مانعی برای فعالان بخش‌خصوصی بوده زیرا خصولتی‌ها با استفاده از رانت خود می‌توانند از این دیوار بلند به‌راحتی عبور کنند.

وی ادامه داد:گزارش کارشناسی که اتاق ایران تهیه کرده نشان می دهد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی اداره می شود و بدیهی است که به دلیل ارتباطات و رانت ها و بسیاری از موارد معافیت و… که برای بخش دولتی در نظر گرفته شده، بخش دولتی فرصت رقابت را از بخش خصوصی گرفته بنابراین ایجاد یک محیط کسب و کار رقابتی، ضروری ترین اقدامی است که باید به آن پرداخته شود.

شکرخدایی تصریح کرد اتاق بازرگانی باید با صدای رسا و بدون اغماض، تخلفات و سواستفاده ها از ارز دولتی را بیان کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میزان ثروت هر شخص به خود آن شخص مربوط است، مشروط بر آنکه کسب و کار اشخاص شفاف باشد و مالیات، پرداخت شده باشد.

 

منبع:دنیای اقتصاد

%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%87%d8%b3%d8%aa

ABOUT THE AUTHOR