|  |  |  | 

diary news دل نگاشت

فساد سازمان یافته

img-responsive
از مصادیق بارز فساد سازمان یافته در ایران ارتباط پزشک ، داروخانه ، رادیولوژی، آزمایشگاه ، بیمارستان و نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان است .
مملو از روابط کثیف و بده و بستان های کثیف تر ، تجویز آزمایش هایی که لازم نیست برای گرفتن سهم از آزمایشگاه و تجویز عمل جراحی هایی که لازم نیست برای گرفتن حق السهم ، فروختن لوازم پزشکی توسط پزشکان در اتاق عمل، تجویز پرتودرمانی برای بیماری که سرطان ندارد و تغییر پرونده پزشکی برای پاک کردن رد خطاهای پزشکی و بدتر از همه تحت فشار دادن پزشکان سالم برای حل شدن در این فساد گسترده و سامان یافته !
رشوه گرفتن گسترده بازرسان دولتی و تعامل بی دردسر با مدیران ارشد دولتی و فروختن مجوز داروخانه و رادیولوژی  به میلیاردها تومان توسط کارمندان دولت ! گرفتن رشوه توسط ماموران خرید بیمارستان ها و دادن داروهای تاریخ مصرف گذشته به بیماران جهت به دست آوردن سودهای کلان و در نهایت گرفتن زیرمیزی و عدم پرداخت مالیات توسط پزشکان و بیمارستان ها!
همه و‌ همه سفره بزرگی برای پزشکان ایجاد کرده که اکثر آنها مشغول ساخت و ساز هستند تا پولهای کثیف را شتسشو دهند !
تهدید علنی مردم در مطب ها و بیمارستان ها بسیار رایج است .
خداوند پزشکان سالم و دلسوز این کشور را در امان نگه دارد تا شاید این مافیای دهشتناک روزی از خوردن خون مردم منع شوند
فرشید شکرخدایی
%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87

ABOUT THE AUTHOR