از ظرفیت انجمن‌های اقتصادی در توسعه ارتباطات بین‌المللی استفاده شود

شکرخدایی، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران با تاکید بر نقش تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی در توسعه ارتباطات بین‌المللی، دیگر الزامات موفقیت در توسعه روابط بین‌الملل را تشریح می‌کند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران معتقد است: باید از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی کشور برای محور قرار گرفتن در توسعه ارتباطات بین المللی استفاده شود.

فرشید شکرخدایی، در پاسخ به این سوال که  با تلاش دولت برای لغو تحریم ها، چگونه می‌توان از تجربه برجام استفاده کرد تا سال ۱۴۰۰ از نظر روابط بین الملل با دیگر کشورها شکوفا شود؟ اظهار کرد: به نظر من یکی از مهترین عواملی که موجب می‌شود ما پس از راه‌اندازی مجدد برجام موفق باشیم این است که بتوانیم از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی کشور برای محور قرار گرفتن در توسعه ارتباطات بین المللی استفاده کنیم.

او می‌افزاید: همگان می‌دانند که در راند قبلی برجام ما نتوانستیم از ظرفیت بخش‌خصوصی به خوبی استفاده کنیم؛ توسعه فعالیت‌هایی مانند «دودلیجنس» یا «کنکاش موشکافانه»   و همینطور تمرکز بر رتبه‌بندی و رده بندی کسانی که میخواهند با شرکت‌های ایرانی کار کنند به این معناست که ما این اجازه را ندهیم که هر بنگاه خارجی خودش رو به عنوان یک شرکت درجه یک به کسب و کارها معرفی کند مگر اینکه توسط تشکل، اتاق بازرگانی آن کشور یا اتاق مشترک مورد تایید قرار گیرد.

او تاکید می‌کند: ارتباطات بین‌المللی به این معنا نیست که بی هدف دور یک میز بنشینیم و مذاکره کنیم. بلکه باید به طور شفاف بدانیم که از طرف مقابل چه میخواهیم. اما متاسفانه خیلی از مواقع اینگونه نیست.

او بر ضرورت خدمات اهلیت‌سنجی بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی تاکید کرد و در همین زمینه نقش اتاق‌های بازرگانی را مورد توجه قرار داد. در قدم بعدی، شکرخدایی معتقد است باید مستندسازی دقیقی از زمان شروع همکاری صورت گیرد.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران، می‌افزاید: موضوع دیگر توانمندسازی و آماده‌سازی بانک‌های داخلی برای حمایت از توسعه فعالیت‌هاست که در دوره قبلی برجام  انجام نشد. همان زمان شاهد بودیم هیئت‌های زیادی وارد ایران شدند اما نتوانستند از ظرفیت خودشان برای توسعه ارتباطات استفاده کنند. در مقابل، شرکت‌های ایرانی هم نتوانستند آن چیزی را که لازم دارند مکتوب و آماده به طرف خارجی اعلام کنند.

شکرخدایی در همین زمینه معتقد است: توانمندسازی مدیران بخش خصوصی برای یادگیری ادبیات ارتباطات تجاری و اقتصادی از مهم‌ترین کارهای پیش روی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.