افتتاح مدارس ایران من در استان قزوین

۲۴/۹/۹۵

مدارس ایران من به همت کارآفرینان ایران در استان قزوین افتتاح و به بهره برداری رسید.

429928330_730 429814547_485

429721082_1225

426007836_98247