اقتصاد کلان در دست دولت و بخش خصوصی حاشیه نشین است

عضو اتاق ایران با اشاره به لزوم فعال شدن بخش خصوصی گفت: حتی اگر همه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم متغیرهای کلان اعم از چاپ پول، تعرفه گمرکی و تا حد زیادی نرخ ارز در اختیار دولت است.

برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع تناقضات دولت و بخش خصوصی برای تنظیم بازار و با حضور فرشید شکرخدائی نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران و فخرالدین رحمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی از شبکه رادیو گفت و گو روانه آنتن شد.

شکرخدائی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: یک عارضه مهمی که از قبل انقلاب تاکنون با آن درگیر هستیم تمرکز بر حل مسائل اقتصاد خُرد به دلیل ناتوانی در مدیریت متغیرهای کلان اقتصاد همچون تورم، نرخ بهره و مالیات، تعرفه گمرکی است.

وی با بیان این مطلب گفت: وقتی قادر به کنترل متغیرهای کلان اقتصادی نیستیم مردم هم انتظار دارند دولت ثروتمند اقدامی کند و این کار در کنترل و نظارت نمود پیدا می کند.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمی استراتژیک در این زمینه مطرح کرد: حتی اگر همه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم متغیرهای کلان اعم از چاپ پول، تعرفه گمرکی و تا حد زیادی نرخ ارز در اختیار دولت است لذا باید توانمندی حاکمیت، دولت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط را نسبت به اقتصاد کلان بازتعریف کنیم.

این مقام مسئول متذکر شد: نمی شود که قیمت ارز سه برابر شود و ارزش ثروت و دارایی ملت ایران به یک سوم برسد اما هیچ کسی هم پاسخگو نباشد.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران به رادیو گفت و گو گفت: طبق مطالعه ای که اتاق بازرگانی سال گذشته با همکاری اساتید دانشگاه انجام داده، سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ۴۵ تا ۵۰ درصد بوده و سهم نهادهای خصولتی نیز ۱۵ تا ۱۸ درصد است. بنابراین ما با اقتصادی مواجهیم که نیمی از آن خصوصی شده اما نباید بخش خصوصی را به خاطر اشتباهات، متهم کنیم این اشتباهات برای زنده ماندن است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ملت، کارفرمای دولت است افزود: متاسفانه ما در ساختار اقتصادی شاهد چنین موضوعی نیستیم. بهترین مدل تجربه شده دنیا دولت فقیر و ملت ثروتمند است اما معادله را برعکس کرده ایم؛ دولت ثروتمند و ملت فقیر. کمبود منابع هم به بریز و بپاش ها برمی گردد.

شکرخدائی با اشاره به راهکارهای ایفای نقش نظارتی دولت بدون مداخله و همچنین ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور عنوان کرد: یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه تغییر ادبیات ماست. یعنی از این پس به جای اینکه بگوییم “دولت باید چه اقدامی کند” باید بگوییم “دولت چه کارهایی را نباید انجام دهد”.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران در ادامه این راهکارها، با تأکید بر اینکه ما باید دولت فقیر ایجاد کنیم گفت: منظور از دولت فقیر دولتی است که پولی اضافه تر به جز منابع خود نداشته باشد و در این صورت مجبور به تنظیم بازار به غیر از روش واردات خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین از عملکرد اسف بار بانکها انتقاد کرد و افزود: بانکها در حال حاضر خارج از جریان تولید قرار گرفته اند و برای این مسئله نیز باید فکری کرد.

شکرخدائی پیشنهاد کرد: قوه قضائیه باید محور واگذاری ها به بخش خصوصی باشد و از دولت و مجلس نیز کمک بگیرد در این صورت واگذاری ها حرفه ای تر و با دردسر کمتری همراه خواهند بود.

 

http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175100&n=439751