انتخابات هیات رئیسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران برگزار شد

در انتخابات امروز کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اعضای ۱۹ کمیسیون در محل اتاق ایران در انتخابات شرکت کردند و بعد از شمارش آرا، رئیس و دو نائب رئیس این کمیسیون‌ها مشخص شد.

در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی، فرشید شکرخدایی بعنوان رئیس و حسن فروزان فرد و مهدی علی پور بعنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.