برای اولین بار در ایران، مرکز توسعه رقابت‌پذیری کسب و کار با همکاری جشواره ملی بهره‌وری ایران در اتاق لرستان افتتاح شد.

فرشيدشكرخدايي با بیان این خبر اظهار داشت: مرکز توسعه رقابت‌پذیری کسب وکار ایران با ماموریت کمک به افزایش سطح رقابت‌پذیری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی و توسعه موضوع رقابت‌پذیری و بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی بهره‌وری در سال ۱۳۹۴ در کشور پایه‌گذاری گردیده است.
وی با بیان اینکه در آغاز، تمرکز این مرکز بر ارزیابی رقابت‌پذیری در سطح خرد (بنگاه‌های اقتصادی) می‌باشد، تصریح کرد: چشم‌انداز این مرکز، فعالیت به عنوان مرجع رسمی اندازه‌گیری وپايش رقابت‌پذیری در سطح بنگاههاي بازرگاني ،صنعت ،معدن و كشاورزي در کشور می‌باشد.
دبير جشنواره ملي بهره وري خاطرنشان ساخت: از جمله دستاوردهای جامع این مرکز می‌توان به اطلاعات حرفه‌ای مدیریتی و تصمیم‌ساز در سطح خرد (بنگاه‌های اقتصادی) اشاره کرد که امید می‌رود بنگاه‌های رقابت‌پذیر در صنایع مختلف كه از توان رقابتي بالايي در بازارهاي رقابتي برخوردار هستند، احتمال موفقيت‌شان در ميدان‌هاي رقابتي اقتصادي و تجاري بيشتر باشد.
شكرخدايي عنوان داشت: هدف این مرکز، کمک به شناسایی حوزه‌هایی با رقابت‌پذیری پایین در بنگاه‌های اقتصادی مختلف به تفکیک صنایع و در نهایت رقابت‌پذیر نمودن محیط کسب و کار در کل اقتصاد ایران است.

مرکز توسعه رقابت‌پذیری کسب و کار با همکاری جشواره ملی بهره‌وری ایران در ١٤ ارديبهشت در اتاق بازرگاني ،صنعت ،معدن و كشاورزي لرستان افتتاح شد.