بهره‌وری،مفهومی مغفول مانده در اقتصاد کشور/خصولتی‌ها مانع افزایش بهره‌وری/افزایش بهره‌وری یعنی ارتقاء سطح معیشت مردم

فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار داشت: بر اساس آمار از ۸ درصد رشد اقتصادی باید ۵/۲ درصد از طریق بهره‌وری محقق می شد که از این میزان تنها ۵/۰ درصد آن تحقق یافت.

وی افزود: باید منابع اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار داد و در این خصوص مدیران بخش خصوصی توجه بیشتری به استفاده مناسب از منابع و امکانات دارند، اما سازمان ها و ارگان های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی توجه کمتری به بهره وری دارند.

شکرخدایی ضمن بیان اینکه لازمه ایجاد رشد اقتصادی افزایش بهره‌وری است، عنوان کرد: در برنامه های پنجم و ششم توسعه پیش بینی شده تا ۳۱ درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری تأمین شود که با روند فعلی تحقق آن دور از ذهن است و برای این امر باید فضای رقابتی در بازار ایجاد شود چون در آن صورت بیشترین استفاده از کمترین منابع در دستور کار قرار می گیرد.

دبیر جشنواره ملی بهره وری در پاسخ به این سؤال که افزایش بهره‌وری چه تأثیری در معیشت مردم دارد، بیان کرد: این افزایش به معنای افزایش تولید و چرخش بهتر اقتصاد است و در این وضعیت سطح رفاه ارتقاء می یابد . در کشورهای توسعه یافته نیز استفاده بهینه از منابع و ایجاد ارزش افزوده از آن موجب بالا رفتن کیفیت معیشت شده است.

منبع: http://www.yjc.ir/fa/news/6112486