توافق کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران و موسسه یونیدرو برای همکاری های پژوهشی؛ اجرای یافته های علمی مسیر توسعه را هموارتر می کند

کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران و موسسه آموزشی و پژوهشی یونیدرو در راستای تحقق توسعه پایدار در حوزه معدن و صنایع معدنی با یکدیگر همکاری می کنند.

به گزارش اتاق ایران، اعضای کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در دیدار با رئیس و مدیر برنامه ریزی موسسه آموزشی و پژوهشی یونیدرو(مشترک دانشگاه تهران و ایمیدور) درباره زمینه های همکاری با یکدیگر درراستای توسعه پایدار معدنی و صنایع معدنی تبادل نظر کردند و مقرر شد در قالب کمیته های تخصصی تر و مسئله محور، دامنه همکاری های خود را گسترش دهند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در این نشست با بیان این مطلب که برای تقویت همکاری ها بهتر است موضوع محور حرکت کنیم، تاکید کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی، ایده های توسعه ای بسیاری وجود دارد که برای رفتن به سمت آنها نیازمند مطالعات اولیه هستیم. در این بخش موسسه یونیدور که پایه پژوهشی و آموزشی دارد، می تواند مطالعات را انجام دهد. در ادامه مسیر با همکاری کمیسیون معدن اتاق ایران و تشکل های مربوطه زمینه اجرای طرح ها را فراهم می کنیم.

بر اساس اظهارات او یکی از موضوعات مهم در بخش معدن موضوع بیمه مسئولیت است که در دستورکار کمیسیون توسعه پایدار قرار گرفته است. برای به نتیجه رسیدن این ایده لازم است پروژه های مطالعاتی را تعریف کرده و در این بخش همکاری موسسه یونیدور اثرگذار خواهد بود.

این فعال اقتصادی بازدارندگی و مانع تراشی در برابر فعالیت های معدنی به دلیل آسیب های احتمالی بر محیط زیست را اقدامی غیرتوسعه ای برشمرد و ادامه داد: هرگونه مانع تراشی در برابر اقدامات توسعه ای را غیرمنطقی می دانیم و اعتقاد داریم برای حل هر مشکلی، راهکارهایی وجود دارد که قابل اجرا هستند. برای رسیدن به این راه حل ها لازم است بررسی های کارشناسی انجام شود.

در ادامه حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران نیز استفاده از تجربه ها و الگوهای جهانی برای توسعه بخش معدن را مهم دانست و تصریح کرد: ورود بخش خصوصی به حوزه معدن باید از طریق حمایت های قانونی اتفاق افتدو امروز اصلاح قانون معدن مورد توجه قرار گرفته بدون شک با بهره گیری از این ظرفیت می توان زمینه ای فراهم کرد تا بخش خصوصی نه آنقدر سهل و بدون احساس مسئولیت وارد میدان شود و نه آنقدر سخت و پیچیده باشد که ترجیح بدهد در دیگر بخش ها سرمایه گذاری کند.

وی همچنین به طرح جامع بازسازی در بخش معدن اشاره و تاکید کرد: این طرح باید  با نگاه توسعه تدوین شود. زمانی که فعالیت های معدنی به اتمام میرسد باید برای جبران خسارت های وارد شده بر محیط زیست منطقه، برنامه ریزی مشخصی داشت. در قالب این طرح می توان به موضوع بیمه مسئولیت نیز پرداخت. بنابراین بهتر است نگاه خود را در گسترده تر کرده و آنچه به بهبود شرایط معدن کاری در کشور کمک می کند را با هم ببینیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ایران همچنین به پیدا کردن راهکارهای چند وجهی برای مشکلات اشاره و تصریح کرد: بدون شک به کمک بررسی های کارشناسی می توان راه حل هایی چندوجهی برای مسائل موجود پیدا کرد؛ راهکاری که نه فق یک مسئله را بلکه چندین مشکل را همزمان برطرف می کند.

در بخش دیگری از این نشست تعریف طرح های مطالعاتی درباره موضوع بازیابی مواد معدنی از منابع ثانویه نیز به عنوان راهکاری که امروز در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته، مطرح شد.

گفتنی است موسسه یونیدور نهادی مشترک بین دانشگاه و صنعت با ماموریت انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی در حوزه معدن و صنایع معدنی بوده که به همت دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدور) در سال ۱۳۹۵ تاسیس می شود. ریاست این موسسه را امید اصغری به عهده دارد. حوزه فعالیت آن به بخش معدن، صنایع معدنی و محصولات نیم ساخته معطوف می شود و ماموریت اصلی آن توسعه پژوهش و فناوری در زمینه های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سطح پیشرفته است.