حركت پول‌هاي کثیف به سمت استار‌ت‌آپ‌ها

گزارش روز دوشنبه ۲۵ آذرماه روزنامه‌ی شرق از دومین نشست کمیسیون توسعه‌ی پایدار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فرشید شکرخدایی: «۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم مرده در بودجه دیده شده است كه محقق نمی‌شود. همچنین با توجه به اینکه تا كنون هشت هزار ميليارد تومان از اموال دولت به فروش رفته است، منابع درآمدي حاصل از فروش اموال دولت در بودجه سال آينده ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است كه بعيد است تواني در جامعه براي خريد اين اموال باقي مانده باشد.

حجم اوراق قرضه دولتي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه ۱۸۰ هزار ميليارد تومان است. اگر اين اوراق منتشر شود، سهام بخش خصوصی را کسی دریافت نمی‌کند و همه هزینه بازار، صرف خريد اوراق مشاركت دولتي خواهد شد. رشد ۲۵ درصدي مالیات بر درآمد، افزايش ۲۰ درصدي مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مالیات بر عواید سرمايه‌اي -كه احتمالا مصوب می‌شود- نیز منجر به بروز مشكل خواهد شد. اتاق بازرگاني متمرکز بر این بوده است که به جاي افزايش حجم ماليات در لايحه بودجه دولت از بخش‌هاي جدید مالیات گرفته شود.»