در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

گزارش عملکرد دور نهم ارائه شود
فرشید شکرخدایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛با اشاره اینکه بیش از نیمی از عمر دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران گذشته است، گفت: این دوره برنامه خوبی داشته است؛ اما باید یک‌بار مرور شود که چقدر به برنامه «شاخص نمایندگان» توجه شده و گزارشی از معیارهای شفافیت، صراحت بیان، آینده‌نگری و پیشرفت این برنامه‌ها ارائه شده داد.

شکرخدایی ادامه داد: باید نظام ارزیابی عملکرد معاونت‌ها و هیات‌ نمایندگان و نظام جامع آموزش و مدیریت دانش مور توجه قرار گیرد ضمن اینکه باید همه آرشیو قابل‌دسترسی باشد که البته ما این سامانه را نداریم.

او با تأکید بر اهمیت موضوع جانشین پروری، اظهار کرد: باید اصلاحات نهادی مستندسازی شود. ساماندهی ارتباطات از مواردی است که در آن ضعیف هستیم ضمن اینکه تعارض منافع و حوزه شفافیت از پاشنه آشیل‌هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد. از سوی دیگر ممکن است منابع مالی اتاق تغییر کند و به همین واسطه باید تنوع درآمدی در آینده اتاق موردتوجه قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم توجه به پژوهشکده اتاق، تغییر مرکز مطالعات به پژوهش اقتصادی را ناکافی دانست و گفت: آینده‌پژوهی صنایع در امور مختلف دیده نمی‌شود و باید به این نکته توجه شود. همچنین در نسل جدید اتاق‌ها اهمیت مدیریت دانش بسیار مهم است و حفاظت اطلاعات و توسعه فاوا از برنامه‌های اصلی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

شکرخدایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: باید راه‌حلی برای تأمین‌ مالی sme ها تدوین شود. در بحث روابط بین‌الملل نیز قرار بر افتتاح بر دفترهای تجاری بود که ما دچار کم‌کاری هستیم. همچنین هنوز دیده‌بانی محیط کسب‌وکار مشخص نیست و فقط گزارش شامخ به‌صورت منظم ارائه می‌شود.