دوره آموزشی آشنایی با ابعاد کیفیت و اندازه گیری رضایت مشتری برگزار شد

روز سه شنبه  ۲۵ مهر ۱۴۰۲، دوره آموزشی آشنایی با ابعاد کیفیت و اندازه گیری رضایت مشتری توسط واحد آموزش انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت حضوری برگزار شد.

در این دوره ۸ ساعته ضمن تدریس توسط آقای دکتر فرشید شکرخدایی (نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران)، به بررسی جنبه های مختلف کیفیت در سازمان  و همچنین موارد ذیل پرداخته شد.

ابعاد کیفیت بر مبنای مدل گاروین

 • عملکرد
 • ویژگی ها
 • قابلیت اطمینان
 • انطباق
 • قابلیت دوام
 • قابلیت تعمیرپذیری
 • زیبایی
 • کیفیت درک شده

ابعاد کیفیت خدمات بر مبنای مدل  PZB

 • ملموس بودن
 • قابلیت اعتماد خدمت
 • پاسخگویی
 • تضمین
 • توان درک و انتقال احساس ( یکدلی )
 • دسترسی
 • حرفه ای بودن
 • به موقع بودن
 • کامل بودن
 • لذت بخش بودن

ابعاد نوین کیفیت

 • نو بودن
 • در خدمت جامعه بودن
 • سبز بودن
 • مسئولیت پذیر بودن
 • قابلیت بازیافت
 • طبیعی بودن
 • سنتی بودن
 • بومی بودن
 • اخلاقی بودن

مروری بر مدل های اندازه گیری مشتری

 • مدل کانو
 • مدل فورنل
 • مدل اسکمپر
 • مدل سروکوال