سومین مجمع عمومی عادی فدراسیون صنعت نفت ایران (نوبت دوم) برگزار شد.

به نقل از وب سایت فدراسیون صنعت نفت ایران، پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت نفت ایران در مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸ صبح در محل خیابان زرتشت، کوچه مهدوی، کوچه شهید غفاری، پلاک ۲۶ با حضور جناب آقای رفعتی نماینده محترم اتاق ایران و مشارکت ۱۲ نفر اصالتا از تعداد ۱۲ اعضای مربوطه تشکیل شد.
پس از رسمیت یافتن جلسه، آقای محمد طاهری به سمت رییس، آقای محمد ایروانی به سمت ناظر، آقای فرشید شکرخدایی به سمت ناظر، آقای داود امیراحمدی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
مجمع پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح زیر اتخاذ  تصمیم کرد:
الف۱- گزارش عملكرد هيات مديره توسط آقای داود امیراحمدی (دبیرکل) قرائت گردید.
الف۲- گزارش خزانه دار، صورت‌های مالی و تراز منتهی به سال ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط آقای عادل نژادسلیم قرائت گردید.
الف۳- گزارش بازرس قانونی توسط آقای فرشید شکرخدایی (بازرس اصلی) قرائت گردید.
ب- مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین وطرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیات مدیره ،گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را تصویب کرد.
تصمیمات متخذه :
• روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
• ورودیه مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال و حق عضویت سالیانه مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ برای سال ۱۳۹۸ (عطف به ماسبق نمی‌شود) تعیین و تصویب  شد.
ج- سایر تصمیمات :
د- جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید :
• آقای رامین خسروخاور با ۱۲رای
• آقای رضا پدیدار با ۱۱ رای
• آقای آرش نجفی با۱۱ رای
• آقای حسین فرهادی با ۱۰ رای
• آقای حامد وزیری هامانه با ۱۰ رای
• آقای بهزاد حضرتی با ۹ رای
• آقای فرشید شکرخدایی با ۸ رای
• آقای حمیدرضا رستمی با ۳ رای
• آقای محمد احمدی با ۳ رای
در نتیجه افراد مشروحه ذیل به سمت  اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
اعضای اصلی هیات مدیره
۱٫ رامین خسروخاور
۲٫ رضا پدیدار
۳٫ آرش نجفی
۴٫ حسین فرهادی
۵٫ حامد وزیری هامانه
۶٫ بهزاد حضرتی
۷٫ فرشید شکرخدایی
اعضای علی البدل هیات مدیره
• حمیدرضا رستمی
• محمد احمدی
ه – جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیراتخاذ گردید.
۱٫ آقای عادل نژادسلیم
۲٫ آقای داودامیراحمدی
در نتیجه آقای عادل نژادسلیم به سمت بازرس اصلی و آقای داود امیراحمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک‌سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
جلسه در ساعت ۳۰:۹ پایان یافت.
بدینوسیله، انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی، انتخاب شایسته جناب آقای مهندس حسین فرهادی، رییس محترم هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران را حضور ایشان، هیأت مدیره و اعضای محترم این انجمن، تبریک عرض می نماید.