لزوم انتقال حکمرانی آب از دولت به مدیریت محلی

فرشید شکرخدائی، رئیس کمیسیون محیط زیست و آب اتاق ایران می‌گوید: ریشه بحران آب، در انتقال حکمرانی آب از مدیریت محلی به دولت، برخلاف سابقه تاریخی است که تناسب منابع و مصارف را به‌هم زده و منجر به قحطی آب در کشور شده است.