مالیات من کو؟

فرشید شکرخدایی : در بیلبورد اتوبان نوشته بود«برای توسعه و آبادانی کشور مالیات می دهیم» هر چه فکر کردم و سند بودجه را ورق زدم جز هزینه جاری و دستمزد کارکنان و مدیران دولتی ندیدم !
شفاف بفرمایید از ما مالیات می ستانید تا حقوق کارمندانتان را بدهید و غارت بخش خصوصی برای پرداخت حقوق کارمندان کند و غیرکارآمد و احیاناً فاسد دولتی است ، قرار بود مالیات صرف آبادانی کشور شود ، اگر اینگونه است باید نهضت شفافیت نحوه خرج کرد مالیات پرداختی را پیگیری کرد ، شفافیت نحوه خرج کرد پول نفت هم بماند برای بعد تحریم !
کل پول نفت و مالیات را خرج میلیونها کارمند و بازنشسته دولتی می کنید تا برخی از آنها با مجوزهای احمقانه از مردم رشوه و زیرمیزی و رومیزی بگیرند و خود را ارباب ملت بدانند؟
این ظلم مسلم به حقوق ملت است ، #دولت_فربه را کوچک کنید و از مالیات گریزان مالیات بگیرید نه اینکه شرکت های بخش خصوصی را به دلیل هزینه های جاری دولت له کنید !