معافیت کلیه دارندگان کارت بازرگانی رتبه بندی شده از پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب واردات

با توافق صورت پذیرفته در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع معافیت کلیه دارندگان کارت بازرگانی رتبه بندی شده از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

به موجب بخشنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ گمرک ج.ا.ا، از شهریورماه سال ۹۵، اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی گردید که با دستور وزیر اقتصاد اخذ این مالیات از دی ماه ۹۵، به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

این بخشنامه که در زمان صدور مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی خصوصا واردکنندگان صحیح العمل واقع شد، پس از بررسی مراتب اعتراضات فعالین اقتصادی توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع در دستورجلسه ۶۱ ام شورا قرار گرفت. در این جلسه مقرر گردید به منظور یافتن راهکار مناسب جهت جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق استفاده از کارت بازرگانی دیگران (کارت های بازرگانی یکبار مصرف)، کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت‌صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (عضو در شورای گفت‌وگو) و سایر مراجع مرتبط برگزار گردد.

کارگروه مزبور در روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی،وزارت صنعت،معدن و تجارت، اتاق ایران و اتاق اصناف برگزار گردید.

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورا، ضمن طرح سابقه موضوع و نظر موافق اعضای شورای گفتگو از دولت و مجلس برای یافتن راهکارهایی جهت تسهیل واردات قانونی برای بازرگانان معتبر و تولیدکنندگان داخلی، از حاضرین در جلسه درخواست نمود که با این رویکرد، پیشنهادات خود را جهت اصلاح بخشنامه ارائه نمایند.

فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران که به نمایندگی از واردکنندگان بخش خصوصی، معترض به بخشنامه صادره بود، به ارائه ابهامات و مشکلاتی پرداخت که این بخشنامه در اجرا با آن مواجه بوده است.

فرشید شکر خدایی، مسئول مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران نیز ضمن اشاره به مفاد بخشنامه مبنی بر معافیت دارندگان کارت بازرگانی رتبه بندی شده دارای رتبه طلایی، اذعان داشت که داوطلبانی که برای رتبه بندی اقدام می نمایند با تسلیم مفاصا حساب به اتاق در فرایند رتبه بندی، اساسا مودی خوش حساب می باشند و لذا تفکیک ایشان برای معافیت فقط برای دارندگان کارت طلایی رت فاقد اعتبار است.

علی رستم پور، مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی و محمدحسن زارع، مدیر دفتر حسابداری و وصول مالیاتی که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در جلسه حضور داشتند، در پاسخ به مسائل و مشکلات مطروحه و به منظور رفع ابهامات بخش خصوصی اعلام نمودند که این سازمان، دستورالعمل مربوط به چگونگی وصول این مالیات را با نگاه مثبت و در جهت رفع مشکل بنگاه های اقتصادی تهیه نموده و در تاریخ ۱۵/۰۶/۹۵ ابلاغ نموده است. بنا به اظهارات ایشان، با تعریف مودی خوش حساب در دستورالعمل مذکور بدین ترتیب که هر فعال اقتصادی که اظهار نامه ارائه نماید، از سازمان گواهی خوش حسابی دریافت می نماید و حسب بند ج بخشنامه ۲ شهریور، معاف از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی خواهد شد. ایشان همچنین عنوان داشتند که تمامی دارندگان کارت های رتبه بندی شده بازرگاتی فارغ از اینکه طلایی، نقره ای یا برنزی باشند، به دلیل اینکه اساسا با ارائه مفاصا حساب مالیاتی در طرح رتبه بندی شرکت می نمایند، در زمره مودیان خوش حساب قرار می گیرند و معاف خواهند بود، لذا نگرانی و ابهام بخش خصوصی از بابت اجرای بخشنامه مذکور و پیامدهای منفی برای جامعه واردات کنندگان قانونی به واسطه دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی با موضوع “وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی” مرتفع خواهد شد.

با توجه به مذاکرات و پیشنهادات مطرح شده در ادامه جلسه و رفع اهم ابهامات ناظر بر بخشنامه با توضیحات مبسوط نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مقرر شد بند (ب) بخشنامه دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب واردات به این ترتیب اصلاح گردد که کلیه دارندگان کارت بازرگانی رتبه بندی شده، فارغ از اینکه طلایی، نقره ای یا برنزی باشند، از پرداخت مالیات مذکور معاف گردند.

ضمنا مقرر گردید که طی جلسه مستقل دیگری، فرایند رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط مرکز رتبه بندی اتاق برای سازمان های ذینفع از جمله سازمان امور مالیاتی تشریح گردد تا بتواند بخش عمده ای از نگرانی دستگاه های اجرایی دولتی مرتبط را نسبت به این فرآیند و اعتبار کارت های رتبه بندی شده رفع نماید.

منبع:http://ppdc.ir/fa/news/94-1396-02-18-09-03-41.html