میزگرد انرژی تجارت‌نیوز/ نفت ۱۰۰ سال است که در سفره مردم دیده می‌شود

صنایع ایران امسال بار دیگر با بحران انرژی مواجه شدند. زمستان سختی که به‌زعم مسئولان دولت سیزدهم قرار بود گریبان اروپا را بگیرد، بیشتر صنایع ایران را درگیر کرد.

گذشته از راهکارهای مقطعی، به نظر می‌رسد صنایع ایران در حوزه تأمین انرژی با بحران حکمرانی و سیاست‌گذاری مواجه هستند و هنوز به انرژی‌های فسیلی وابسته‌اند.

به نظر می‌رسد با تعریف یک استراتژی درست و متناسب با شرایط روز اقتصاد ایران به یک توسعه پایدار در این حوزه حتی در کوتاه‌مدت رسید.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق، و فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، با حضور در میزگرد انرژی تجارت‌نیوز در این مورد به بحث و گفتگو پرداختند.