نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران : کیفیت، میزان کیف کردن مردم از کالا !

به بهانه روز ملی کیفیت، حضور فرشید شکرخدایی؛نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، در برنامه “سلام صبح بخیر” شبکه ۳ سیما