سندیکای صنایع کنسرو ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

تفاهم همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و سندیکای صنایع کنسرو ایران با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های دو طرف به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی انجمن ؛در نشست مشترک هیات

مدیره انجمن و سندیکا این تفاهم نامه به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی و همکاری‌های همه جانبه فی‌مابین با توجه به توانمندی‌های دو طرف به امضای «مسعود بختیاری»‌ رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران و «فرزین انتصاریان» رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران رسید.

برپایه این گزارش، برخی موضوعات این توافق نامه به شرح موارد زیر است:

همکاري در زمينه برنامه ريزي و اجراي کارگاه ها و دوره هاي آموزشي داخلي و بين المللي در موضوعات مرتبط
همکاري در تعريف و اجراي مشترک پروژه هاي پژوهشي مرتبط
همکاري در ارزيابي و مميزي بنگاه هاي فعال در صنايع کنسروسازی و موضوعات مرتبط
همکاري جهت ارايه مشاوره و خدمات تخصصي به واحدهاي اقتصادي و اجرايي کشور
همکاري در طراحي و برگزاري نشست هاي تخصصي، ميزگرد، سمينارها و همايش‌هاي ملي و بين المللي
همکاري در حوزه هاي مرتبط با انتشارات علمي، صنفی و پژوهشي(نشريات تخصصی دو انجمن)
دعوت از متخصصين داخلي و بين‌المللي طرفين جهت حضور در سمينارهاي علمي و دوره‌هاي آموزشي و نظاير آن
حمايت و ايجاد بستر مناسب براي حضور بهينه پژوهشگران طرفين در نشستهاي تخصصي و برنامه هاي پژوهشي
تشکيل کارگروه مشترک تخصصی مديريت کيفيت در صنايع کنسروسازی
همکاری در جهت توسعه اعضاء و با معرفی افراد و بنگاه‌های علاقمند
همکاری جهت برگزاری آزمون تعيين سطح برای ارزيابی دانش و مهارت مديران کيفيت در سطح شرکت های عضو سنديکای صنايع کنسرو ايران