کیفیت مسکن از صنعت خودرو پایین‌تر است

شعار اجلاس اسکان بشر، تولید مسکن مقرون به صرفه بود؛ باید قبل از تولید چهار میلیون مسکن به طرح آمایش سرزمین، برنامه جامع مسکن توجه شود تا این صنعت در راستای اهدف توسعه و هماهنگ‌ باهم عمل حرکت کند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار،محیط‌زیست و آب اتاق ایران در این جلاس گفت: صنعت خودرو متهم به بی‌کیفیتی است، درحالی‌که کیفیت ساختمان‌ها از خودرو هم پایین‌تر است. هر خانه جدید خریداری‌شده، سه ماه بعد از خرید بازهم استاندارد نشده است و موارد زیادی از این نقص‌ها در آن دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران ادامه داد: بحث مقررات فنی جدی است، مقررات فنی در حوزه ساختمان، ناریه و انفجار در معدن و راهنمایی و رانندگی داریم ولی در بقیه جاها نداریم. باید مقررات فنی تدوین و به‌روز شود.

او ادامه داد: اسکان و رضایت بشر از مسکن و سکونت بسیار پیچیده است. یکی از ابعاد توسعه مسئله سکونت است. پیشرفت و رشد، توسعه نیست. موضوع توسعه پیچیده است و نباید سطح بحث را تقلیل داد.

شکرخدایی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: در برنامه هفتم توسعه، کلمه توسعه حذف‌شده است. توسعه بسیار پیچیده‌تر از آمار است و شاخص‌های بسیار متعدد و متفاوت دارد.

به‌گفته شکرخدایی باید انقلاب چهارم صنعتی را جدی گرفت. مهندسین مشاور و محاسب و طراحی در این دوره حذف خواهد شد. بنابراین شغل‌های ازدست‌رفته زیادی خواهد بود.

او تأکید کرد: باید کمیته پایش درست شود تا حرف‌های کارشناسی ما در سیاست‌گذار و برنامه‌ریز اثرگذار باشد.